BiLmeceLer.NET

 

Super BiLmeceLer Komik BiLmeceLer EspiriLi BiLmeceLer Günün BiLmeceLeri
Zor Bilmeceler Anadolu Bilmeceleri Aşk Sevgi Bilmeceleri Okul Bilmeceleri

›››› Ana Sayfa

›››› Sohbet

 

 

 

 

 

En Sevdiğiniz Komik  Ve Zevk alacağiniz Bilmeceler

question.gif (8366 bytes)1-Uzadıkça kısalan şey nedir?

 

question.gif (8366 bytes)2-Ali, sepetteki elmaların yarısını ve bir yarım elmayı Ayşe'ye; sonra kalan elmaların yarısını ve bir yarım elmayı Ahmet'e ve yine kalan elmaların yarısını ve bir yarım elmayı da Hasan'a veriyor. Sonuçta sepette sadece bir elma kaldığına göre başlangıçta kaç elma vardı?
Not: Elmalar bölünmeden paylaşılıyor.

question.gif (8366 bytes)3- Bir avcı otobüse binmek ister. Yalnız, otobüse boyutları en fazla 1mt. olan eşyalar alınmaktadır. Avcının tüfeği ise 1,5 mt.dir. Tüfeğin şeklini bozmamak şartı ile otobüse nasıl biner?

question.gif (8366 bytes)4-Bir tabakta 7 tane portakal var. Bu portakalları, 7 çocuğa birer tane bütün portakal vererek paylaştırın ve hâlâ tabakta bir portakal kalsın?

question.gif (8366 bytes)5- Dünyanın çevresini ekvatordan geçecek şekilde bir ip ile bağladığımızı kabul edelim.(yaklaşık 40 bin km.) Bu ipi her noktadan 1mt. havada tutabilmek için, ne kadar daha ip ilave etmeliyiz?

question.gif (8366 bytes)6- 6 adet kibrit çöpü ile 4 adet 'eşkenar üçgeni' nasıl elde edebiliriz?

question.gif (8366 bytes)7- Bir duvarın üzerinde 5 adet kuş duruyor. O sırada oradan geçmekte olan bir avcı, tüfeğini ateşleyip ikisini vuruyor. geriye kaç kuş kalır? (Cevap 'hiç' değil)

question.gif (8366 bytes)8- İki kişi yolda karşılaşıyorlar. Küçük olan, Büyüğün öz oğludur. Ancak büyük olan küçüğün babası değildir. Bu nasıl olur?

question.gif (8366 bytes)9- Bir çocuk, 7 elmanın ikisi hariç hepsini yerse, kaç elma kalır?

question.gif (8366 bytes)10- Bir satranç tahtasında kaç tane 'kare' vardır? ( 64 değil !)

question.gif (8366 bytes)11- Yılın kaç ayında 'otuz' gün vardır?

question.gif (8366 bytes)12- Ali ile Veli 100 metre yarışı yapıyorlar. Ali, Veli'yi 5 metre farkla geçiyor. Yani Ali yarışı bitirdiğinde Veli 95. metrededir. Tekrar yarışmaya karar veriyorlar. Fakat bu sefer Ali, başlangıç çizgisinden 5 metre geriden başlıyor. Aynı hızla koştuklarını kabul edersek bu yarışı kim kazanır?

question.gif (8366 bytes)13- B - İ - Ü - D - ?
Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir?

question.gif (8366 bytes)14- A, B, C, D VE E birbirlerinden ve sıfırdan farklı tamsayılardır.

ABCDE x 4 = EDCBA    ise       A=? B=? C=? D=? E=?

question.gif (8366 bytes)15- 2 + 2 + 2 = 244   Bir işareti değiştirerek eşitliği sağlayın.

question.gif (8366 bytes)16- Bir tüccar, sattığı mala %10 zam yapar. Ancak zamdan sonra satışlar düşmeye başlar. Fiyatı, yeni fiyatın %10 altına çeker. İlk duruma göre kârda mıdır, zararda mıdır?

question.gif (8366 bytes)17- Üç kedi, üç fareyi üç dakikada yakalarsa dokuz kedi, dokuz fareyi kaç dakikada yakalar?

question.gif (8366 bytes)18- 2 - 8 - 18 - 32 - 50 - ?

question.gif (8366 bytes)19- Bir tartı aletinde iki kutu ayrı ayrı tartılıyor. İlk kutu 5kg, ikinci kutu da 6kg geliyor. İki kutu beraber tartıldığında ise ibre, 12kg'ı gösteriyor. Yanlış tartıldığı belli olan kutuların gerçek ağırlıkları nedir?

question.gif (8366 bytes)20- Bir kalem ve bir silginin toplam fiyatı 110 TL'dir. Kalem, silgiden 100 TL daha pahalı olduğuna göre herbiri kaçar liradır? (Cevabı akıldan veriniz)

question.gif (8366 bytes)21- Aşağıdaki kümede görünmeyenlerle beraber kaç tane top var? (Üçgen sayıları hatırlayın)

TOPLAR

question.gif (8366 bytes)22- Aşağıdaki şekil, hangi "üç boyutlu" cismin izdüşümüdür?

ALTIGEN

question.gif (8366 bytes)23- Aşağıdaki tabloda 8 adet yuvarlak görülüyor. Yalnız "iki" adet yuvarlağın yerini değiştirin ve her satır, sütun ve çaprazda eşit sayıda yuvarlak olsun. (Tablo dışına çıkılmadan)

TABLO

question.gif (8366 bytes)24- Şekildeki saat kadranını iki çizgi ile üç parçaya ayırın ve yer parçada kalan rakamların toplamı "23" (yirmiüç) olsun. Çizgilerin 'doğru' olması şart değil.

SAAT

question.gif (8366 bytes)25-  Ali, Veli'nin tam karşısında duruyor. Ancak Veli, Ali'nin tam karşısında değil. Neden?

       CEVAPLAR:

 iconflash.gif (1595 bytes)1- Hayat veya Ömür.

 iconflash.gif (1595 bytes)2- 15 elma

 iconflash.gif (1595 bytes)3- Avcı tüfeğini boyutları 1 mt. olan bir kutuya koyar. Küpün en uzak iki köşesinin uzunluğu, yaklaşık 1.73 mt. dir.

 iconflash.gif (1595 bytes)4- Son kalan çocuğa portakal, tabakla birlikte verilir.

 iconflash.gif (1595 bytes)5- 6,28 mt. Çapı 40bin km. olan bir daire düşünürsek, yarıçapı sadece 1 mt. arttırmamız gerektiği anlaşılır. (Çevre=2pr ise r yerine (r+1) yazılır. O da 2p farkeder.)

iconflash.gif (1595 bytes) 6- Üçgen Piramit:

ÜÇGEN PİRAMİT

iconflash.gif (1595 bytes)7- Vurulan 'iki' kuş kalır. Diğerleri kaçar.

iconflash.gif (1595 bytes)8- Demekki 'annesi'dir.

iconflash.gif (1595 bytes)9- İkisi hariç ise tabi ki 'iki' tane kalır.

iconflash.gif (1595 bytes)10- 204 kare vardır. Bütün 1x1(64 adet), 2x2(49 adet), 3x3(36 adet), 4x4(25 adet), 5x5(16 adet), 6x6(9 adet), 7x7(4 adet), 8x8(1 adet) ölçülerindeki kareler 204 tanedir.

iconflash.gif (1595 bytes)11- Şubat hariç bütün aylarda 'otuz' gün vardır.

iconflash.gif (1595 bytes)12- Ali, Veli'ye 95. metrede yetişeceğinden, son 5 metreyi, hızlı olan Ali önde bitirir.

iconflash.gif (1595 bytes)13- Bir, İki, Üç, Dört, Beş... Yani B

iconflash.gif (1595 bytes)14- A=2 - B=1 - C=9 - D=7 - E=8

iconflash.gif (1595 bytes)15- +'lardan birini 4 yaparız.

iconflash.gif (1595 bytes)16- %1 zarardadır.

iconflash.gif (1595 bytes)17- 'Üç' Çünkü herbirine bir fare düşer.

iconflash.gif (1595 bytes)18- 72 (Genel terim:2n²)

iconflash.gif (1595 bytes)19- İlki 6, ikincisi 7 kg

iconflash.gif (1595 bytes)20- Kalem=105 TL, silgi=5 TL

iconflash.gif (1595 bytes)21- 1+3+6+10+15=35 tane top var.

iconflash.gif (1595 bytes)22- Küp:

KÜP

iconflash.gif (1595 bytes)23- "Sağ üst" köşeye iki tane birden yuvarlak konur.

TABLO

iconflash.gif (1595 bytes)24-  İlk parça: 0+11+12=23, ikinci:1+4+5+6+7=23, üçüncü:1+9+8+2+3=23

SAAT

iconflash.gif (1595 bytes)25-  Ali başka bir yöne dönük.

devam edecek...

 

 

 

2006 © bilmeceler.net

 sohpet

 Ranking-Hits Hosting Hizmetleri